สำนักงานเทศบาลตำบลดงดำ
เลขที่ 210 หมู่ที่ 3 ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 0-5356-1695, แฟกซ์ : 0-5356-1695  E-mail : admin@dongdum.go.th
Powered By WNT.CO.TH